автомобільні номера в Україні

Договір Публічної Оферти Купівлі-Продажу Товарів

Даний Договір публічної оферти купівлі-продажу товарів є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців (фізичної особи, юридичної особи, фізичної особи – підприємця). При згоді з даним Договором, покупець приймає всі умови останнього, у тому числі, але не виключно, щодо порядку оформлення заявки, оплати товару та доставки товару.
Даний Договір є угодою між фізичною особою-підприємцем Короленко Оксаною Вікторівною (інтернет-магазин «https://autonomera.ua/»), яка надалі іменується «Продавець», «Інтернет – магазин» та/або «сайт», і будь-якою юридичною або фізичною особою, користувачем послуг Інтернет-магазину, яка надалі іменується «Покупець» і визначає умови придбання товарів через сайт Інтернет-магазину.
Дана угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом “усної угоди” і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

Відвідувач сайту – особа, що заходить на Сайт без мети оформлення заявки.
Користувач – фізична особа, відвідувач Інтернет-магазину, який бажає оформити заявку на Сайті.
Покупець – Користувач, який не є суб’єктом господарювання на загальній системі оподаткування, оформив заявку на Сайті та прийняв умови даного Договору, тобто публічної оферти Продавця.
Продавець – фізична особа-підприємець Короленко Оксана Вікторівна, яка діє на підставі запису про проведення державної реєстрації № 2002240000000152856, реєстраційний номер облікової картки платника податків № 3347111791, здійснює провідне управління сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою: https://autonomera.ua/.
Інтернет-магазин – сайт, створений для ознайомлення Покупця з запропонованими Продавцем Товарами, їх характеристиками та зображеннями, оформлення Покупцем заявки та укладення договорів роздрібної купівлі-продажу за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром (дистанційним засобом продажу товару) шляхом погодження з умовами даного Договору публічної оферти.
Сайт – https://autonomera.ua/
Товар – опубліковані на сайті Інтернет-магазину моделі державних реєстраційних номерних знаків для всіх видів транспорту щодо яких вказана назва, характеристики, ціна та зображення.
Заявка – рішення Покупця придбати товар шляхом належного оформлення на Сайті запиту на придбання і доставку за вказаною Покупцем адресою.
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Істотний недолік Товару – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

2.1. Даний договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців (фізичної особи, юридичної особи, фізичної особи-підприємця).
2.2. У разі прийняття умов даного Договору, тобто публічної оферти Продавця, Відвідувач/Користувач стає Покупцем.
2.3. Продавець не співпрацює з суб’єктами господарювання, які перебувають на загальній системі оподаткування.
2.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з його умовами, не є суб’єктом господарювання на загальній системі оподаткування а також, в разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою забезпечення виконання умов даного Договору, проведення взаєморозрахунків, отримання рахунків, актів та інших документів.
Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення дії останнього. Крім цього, укладенням даного Договору, Покупець підтверджує, що він повідомлений про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі та мету збору даних.
Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних.
Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору.
Даний Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:
добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
самостійне оформлення Покупцем заявки в Інтернет-магазині;
оплата Покупцем заявки, оформленої в Інтернет-магазині.
виготовлення та доставка товару Покупцю на умовах даного Договору.
3.2. Даний Договір поширюється на всі види товарів і послуг, представлених в Інтернет-магазині.

 

4. ПРАВИЛА РОБОТИ З САЙТОМ

 

4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту Інтернет-магазину, оформляти заявку, а також користуватися іншими його сервісами.
4.2. Покупець зобов’язується надати дійсну, точну і повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, яку Покупець залишає при здійсненні замовлення.
4.3. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні заявки, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов даної пропозиції (оферти) або ін.).

 

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ

 

5.1. Покупець самостійно на Сайті або за допомогою звернення до представника Продавця оформляє Заявку в Інтернет-магазині, обираючи один з наступних способів:
шляхом використання спеціального меню «Кошик» на Сайті;
в телефонному режимі при спілкуванні з представником Продавця шляхом використання функції зворотного зв’язку «Передзвоніть мені»;
в телефонному режимі при спілкуванні з представником Продавця, зателефонувавши за номером телефону, вказаним у меню «Контакти».
5.2. Після отримання заявки відбувається його формування шляхом виготовлення Товару та підготовки останнього до передачі (надсилання) Покупцю.
5.3. Грошова сума, що підлягає сплаті за Товар відображається в меню «Кошик» на Сайті або повідомляється Покупцю в смс-повідомленні чи в телефонному режимі, залежно від способу оформлення заявки, обраного Покупцем.
5.4. Після отримання заявки Продавцем, Покупцю пропонується сплатити рахунок шляхом онлайн-оплати.
5.5. У випадку відсутності замовлених Покупцем товарів у Продавця, останній має право виключити такий Товар із заявки або скасувати заявку шляхом направлення Покупцеві SMS-повідомлення за номером телефону, вказаним при оформленні заявки, або повідомивши про це Покупця у телефонному режимі.
5.6. Продавець може відмовити Покупцю в підтвердженні та/або виконанні замовлення в разі виявлення в ньому недостовірності даних Покупця, технічної помилки, пов’язаної з роботою програмного забезпечення на стороні Продавця, або наявності впливу сторонніх сервісів, що в тому числі, але не виключно, стали наслідком неправомірних дій з боку третіх осіб.

 

6. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КУПІВЛІ ТОВАРУ

 

6.1. Продавець забезпечує наявність моделей державних реєстраційних номерних знаків для всіх видів транспорту на своєму складі, представлених на Сайті. Зображення товару може незначно відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару, з огляду на особливості колірної передачі різних пристроїв, за допомогою яких переглядається Сайт.
6.2. У разі неможлисті виконання заявки у зв’язку з відсутністю моделей державних реєстраційних номерних знаків для виготовлення замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити зазначений Товар із заявки або анулювати заявку, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного SMS-повідомлення за номером телефону, вказаним Покупцем при оформленні заявки або у телефонному режимі.
6.3. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.
6.4. Менеджер, який обслуговує заявку, уточнює деталі заявки, погоджує спосіб і дату доставки, яка залежить від наявності моделей для виготовлення замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки, виготовлення і доставки Товару.

 

7. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна заявки визначається шляхом додавання вартості всіх включених в заявку Товарів та послуг. Кінцева ціна заявки вказується на сайті Інтернет-магазину при оформленні заявки в момент її розміщення та підлягає сплаті Покупцем.
7.2. Покупець здійснює оплату Товару на підставі оформленої заявки. Покупець самостійно вибирає один з таких способів оплати:
– оплата карткою Visa/MasterCard;
– безготівковий розрахунок.
7.3. Оплата товару безготівковим способом здійснюється:
7.3.1. Шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця (за умови зазначення номера заявки);
7.4. Оплата Товарів/Послуг здійснюється в національній валюті України.
7.5. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця Товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару в кількості, зазначеній в момент оформлення заявки, в результаті чого можуть збільшитися строки обробки заявки. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві для здійснення повернення коштів Покупець зобов’язаний повідомити Продавцю реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов’язаний перерахувати грошові кошти.

 

8. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРУ

 

8.1. Доставка і повернення Товару виконується за рахунок Покупця.
8.2. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, оскільки вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).
8.3. При отриманні товару Покупець повинен перевірити його цілісність та комплектність шляхом огляду упаковки. У випадку виявлення недоліків/пошкоджень, нестачі – зафіксувати їх в акті, який разом із покупцем повинна підписати особа, що безпосередньо здійснює доставку. Виявлені недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Протягом 1 (одного) дня з моменту отримання Товару, Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця, відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки (пошкодження/неповну комплектацію) та погодити умови заміни Товару. У разі недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури вважається, що Товар прийнятий Покупцем у належному стані та заміні не підлягає.

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ДОГОВОРУ

 

9.1. Продавець зобов’язаний:
9.1.1. виконувати умови даного Договору;
9.1.2. виконати заявку Покупця в разі прийняття останнього, за наявності відповідного Товару та отримання оплати від Покупця в порядку, визначеному даним Договором;
9.1.3. передати Покупцю Товар за умови виконання Покупцем умов даного Договору;
9.1.4. перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування.
9.2. Продавець має право:
9.2.1. вимагати від Покупця виконання умов даного Договору;
9.2.2. в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов даного Договору;
9.2.3. відмовити Покупцю в підтвердженні та/або виконанні замовлення в разі виявлення в ньому недостовірних даних, технічної помилки, пов’язаної з роботою програмного забезпечення на стороні Продавця, або наявності впливу сторонніх сервісів, що в тому числі, але не виключно, стали наслідком неправомірних дій з боку третіх осіб.
9.3. До оформлення заявки Покупець зобов’язаний:
9.3.1. ознайомитись з інформацією про Товар, розміщеною на Сайті;
9.3.2. ознайомитись з умовами даного Договору та прийняти останні або відмовитись від оформлення заявки у випадку їх неприйняття;
9.4. Після оформлення Замовлення Покупець зобов’язаний:
9.4.1. оплатити вартість Товару та додаткових послуг (за наявності) у порядку та строки, визначені у Замовленні;
9.4.2. прийняти обраний в Замовленні Товар;
9.4.3. при отриманні Товару перевірити його комплексність шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення нестачі Товару або його пошкоджень – зафіксувати їх у порядку, передбаченому п.8.3 даного Договору;
9.4.4. після оплати Замовлення забороняється змінювати останнє.
9.5. Покупець має право:
9.5.1. оформити замовлення в Інтернет-магазині;
9.5.2. вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

 

10. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ТОВАРУ

 

10.1. Продавець несе відповідальність за недоліки Товару, виявлені протягом гарантійних строків.
10.2. Гарантійні строки на Товари визначаються Продавцем (виробником) і обчислюються з моменту передачі Товару Покупця, якщо інший порядок обчислення гарантійних строків не встановлено Продавцем (виробником).
10.3. Гарантійні зобов’язання анулюються в наступних випадках:
– виріб піддавався ремонту не уповноваженими особами з порушенням вимог виробника і норм техніки безпеки;
– дефекти викликані змінами внаслідок застосування товару з метою, що не відповідає встановленій сфері застосування даного Товару;
– товар пошкоджено внаслідок природних стихій, пожеж, повеней, землетрусів, побутових чинників та інших ситуацій, що не залежать від Продавця;
– дефекти викликані використанням витратних матеріалів, які не відповідають вимогам експлуатації.

 

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

11.1. Даний договір набирає чинності з дня оформлення замовлення в інтернет-магазині «https://autonomera.ua/uk/» і діє до виконання всіх умов Договору.

 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

 

12.1. Продавець не несе відповідальності за:
вибір Товару, здійснений Покупцем, а виключно гарантує відповідність замовлених позицій;
за незначну невідповідність кольорової гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу виключно внаслідок різної колірної передачі моніторів персональних комп’ютерів чи інших пристроїв різних моделей;
за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення;
за затримки та перебої в наданні Послуг обробки замовлення і доставки товару, які виникли з Покупця чи третіх осіб;
за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам.
12.2. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов даного Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей даного Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і уникнути.
12.3. Сторони вирішують будь-які спори шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору вищезазначеним способом, Сторони мають право звернутись до суду.

 

13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

 

13.1. При оформленні заявки на Сайті Користувач надає наступну інформацію: ПІБ, номер телефону, дані паспорту, ІD-картки, посвідчення водія (серія, номер, дата видачі), дані технічного паспорту (серія, номер), IP-адресу.
13.2. Надаючи свої персональні дані Продавцю, Відвідувач Сайту/Користувач/Покупець погоджується на їх обробку Продавцем, в тому числі і з метою просування Продавцем товарів і послуг, а також передачу персональних даних третім особам, залученим Покупцем для виконання зобов’язань перед Відвідувачем Сайту/Користувачем/Покупцем у межах Публічної оферти.
13.3. Продавець використовує персональні дані Користувача/Покупця:
для виконання своїх зобов’язань перед Користувачем/Покупцем;
для оцінки та аналізу роботи Сайту;
для визначення переможця в акціях, що проводяться Продавцем.
13.3.1. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на мобільний телефон Користувача/Покупця. Користувач/Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Користувача/Покупця про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем/Покупцем.
13.4. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем/Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

 

14. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

14.1. Інтернет-магазин і надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з/без попереднього повідомлення Покупців.
14.2. До відносин між Користувачем/Покупцем і Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України.
14.3. Продавець вважається таким, що виконав свій обов’язок за даним Договором, а Покупець набуває право власності на Товар з моменту фактичного вручення Товару.
14.4. Визнання судом недійсності будь-якого положення даного Договору не тягне за собою недійсність інших положень.

 

РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

 

Фізична особа-підприємець Короленко Оксана Вікторівна
Місцезнаходження: 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Хмельницького Богдана, будинок 106, квартира 59
РНОКПП 3138120047
р/р UA693220010000026006310050222
в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
МФО 322001 ОКПО Банку 21133352
Тел. +38 (050)-054-31-08

Фізична особа-підприємець ЕЦП О.В. Короленко

Відповімо на всі питання

Приймаємо дзвінки і заявки Пн-Пт:
09:00-20:00, Сб-Нд: 10:00-16:00

067 240 0033